Om oss

Projekt 2020-2023

Välkommen till La Bamba! En mötesplats och ett nytt rum där äldre personer med funktionsnedsättning på Frölunda kulturhus med skapande verksamhet! Här finns kurser och öppna drop in verksamheter hela veckan, helt utan kostnad. Konst och hantverk, musik, poesi, drama och mycket mer!

Frölunda Kulturhus vill stå som ett föredöme där äldre med olika funktionsnedsättningar och unga kan mötas och skapa var för sig, tillsammans eller där den ena gruppen kan lära den andra och vice versa. Projektet har även för avsikt att kunna skapa en mötesplats där man möts oavsett etnisk eller social bakgrund. Projektet beräknar att ha bemannad verksamhet 3 dagar/vecka, 6 timmar/dag. Övriga två dagar är mötesplatsen tillgänglig under tillsyn av husets personal. Man har också en teoretisk föreläsningsserie, studiecirklar i kost, motion, vattengympa, allmän datakunskap, deltagande i sociala medier m.m. Efter projekttiden planeras att kommunen med hjälp av fastighetsägaren står för fortsatt drift av La Bamba.

Det primära syftet med projektet La Bamba är att skapa en mötesplats där äldre personer med funktionsnedsättning erbjuds möjligheter att delta i skapande verksamhet och social samvaro över generationsgränserna.

Välkommen!

Syfte

Att skapa möjlighet för äldre personer att på en trygg plats kunna träffas, skapa och vara kreativa tillsammans med andra. 

I La Bamba är skapandet i fokus, att medverka och delta, att använda sina händer och sin hjärna och alla sinnen. Vi lär av varandra, träffas och skapar. Med kultur och fysisk aktivitet minskar risken för demens visar forskning. Glädje, lust och motivation ökar. 

 

Vision

Skapande ger oss mening. Mening håller oss vid liv. Vi skapar ett centrum på kulturhuset där äldre personer kan mötas, skapa, lära och utvecklas.

 

Värde